יום ראשון, 29 בספטמבר 2013

מעייני הישועה התניעו את השנה

תנועת מעייני הישועה פתחה היום את שנת הפעילות תשע"ד. במפגש של רבני התנועה המשמשים כרבני קהילות ברחבי הארץ, נדונו יעדי הרבנים והקהילות לשנה הקרובה, עלו לדיון האירועים הקהילתיים שיערכו במהלך שנת הפעילות וגובשה תכנית עבודה מפורטת ואינטנסיבית של הרבנים בקרב הקהילות. במסגרת יום העיון הראשון לשנת תשע"ד שנערך במשרדי התנועה בירושלים, התכנסו 12 מרבני הקהילות לסדנא בנושא נאום ורטוריקה. את הסדנא העביר עו"ד יעקב שוורגולד מרצה בכיר בבית הספר 'גיא יריב' לדיבור מול קהל. 

מטרת הסדנא שמתפרשת על שישה מפגשים, היא להקנות לרבנים הצעירים כלים בתורת הנאום ולחזק את עמידתם ויכולתם הרטורית מול קהל. סמנכ"ל התנועה, עודד בן משה ציין כי: "מטרתנו הראשית בפעילות לשנה הקרובה, היא להרחיב את מעגל המתפללים בכל בית כנסת תוך הזמנת התושבים החילונים והמסורתיים שבסביבת בית הכנסת. מתוך כך, אנו רואים חשיבות רבה בחיזוק מעמדו של הרב בכל קהילה וקהילה". 

הרב שמעון יפרח, רב בית כנסת בעיר רמלה שהשתתף בסדנא הביע את תקוותו כי בעקבות הסדנא תשודרג יכולת עמידתו מול קהל ומתוך כך השפעתו תהיה איכותית יותר.  

עו"ד שוורגולד ציין: "אני חש סיפוק גדול להדריך את רבני הקהילות היות ומדובר במעצבי דעת קהל לכל דבר ועניין. יש הרגשה שאנו שותפים במידה רבה לשינוי בעיצוב דמותה של מדינת ישראל".


מתנועת מעייני הישועה, אשר משקיעה רבות בפרוייקט רבני הקהילות, מוסרים כי כבר מרגישים בחוש  את הצלחת הפרוייקט כאשר קהילות רבות, שעל חבריה נמנים הן דתיים והן חילוניים הולכות ונבנות ב"קצב טוב" כלשונם, ברחבי הארץ.