יום ראשון, 13 באוקטובר 2013

האם אנשיו של ניר ברקת מעורבים בסחיטת כספים מיזמים עבור היתרי בניה?