יום ראשון, 5 במאי 2013

שימושי: ספר הטלפונים המלא של הבית היהודי

סיעת הבית היהודי - פרטי התקשרות בכנסת
מס' חדרתפקידשםמשפחהכתובת דוא"ל בכנסתמספר ניידמספר בכנסת
2449שרנפתליבנטnbennett@knesset.gov.il054-466-062102-640-8430
מנהלת לשכהתמרקנר 052-580-3021
ראש לשכהטלגן צבי 052-801-0503
2815שראוריאריאלuria@knesset.gov.il050-724-168002-640-8101
ראש מטהיפעתוייס050-570-5519
דובראריקבן שמעון054-240-4933
1409ח"כניסןסלומינסקיnslomiansky@knesset.gov.il050-533-096902-640-8324
אלדדעוזרי052-607-0922
דוברת הילה סובול054-499-3776
1458סגן שרהרב אליבן דהןebendahan@knesset.gov.il050-529-459702-640-8836
ע"פרעותקרני052-583-1728
דוברתאידיתדרויאן050-383-3901
1467ח"כאיילתשקדashaked@knesset.gov.il052-423-365902-640-8401
ע"פיכיןזיק 054-766-4676
דוברתטלבנש 050-858-5567
1221שראוריאורבךuorbach@knesset.gov.il050-620-213102-640-8167
מנהלת לשכהעידיתשמואליאן054-545-0405
יועץ שריוחאירביבו052-468-5671
דובראסיטלמון050-758-2286
1456ח"כזבולוןכלפהzkalfa@knesset.gov.il054-568-443002-640-8383
ע"פאילניתשגב052-478-7703
דובריהודהשורש052-429-5121
3815סגן שראברהםוורצמןawortzman@knesset.gov.il050-620-228602-640-8108
ע"פדבירחודפי050-890-3960
דוברתנעמהכהן-יחזקאלי050-867-0982
1223ח"כמוטייוגבmyogev@knesset.gov.il052-566-622202-640-8152
ע"פנטעכץ050-623-0454
דובר
1209ח"כאוריתסטרוקostruk@knesset.gov.il052-429-555802-640-8004
ע"פמיכלשמעון050-996-1867
דוברמשהמאירסדורף050-733-8806
0229ח"כיונתןשטבוןyonicht@knesset.gov.il050-620-229502-640-8375
ע"פנעמהוקנין050-845-3328
דובראוהדכהן050-679-6100
1207ח"כשולימועלם-רפאליsmooalem@knesset.gov.il052-288-905902-640-8194
ע"פחניתהחפץ050-630-1719
דובראורישגיא052-566-3030
סיעת הבית היהודי - לשכות השרים
תפקידשםמשפחהמספר ניידכתובת דוא"למספר בלשכהמספר פקס
שרנפתליבנט054-466-0621Lishka.sar@moital.gov.il02-666-225202-666-2908
ראש לשכהטלגן צבי052-801-050302-666-4422
יועץ השראריאלאדרי054-568-4298
מנהלת הלשכהתמרקנר052-580-3021TamarK@moital.gov.il
שראוריאריאל050-724-1680sar@moch.gov.il02-584-7655/5402-582-4111
יפעתוייס050-570-5519
מנהלת הלשכהמוריהתעסן-מיכאלי054-666-1624
דובראריקבן שמעון054-240-4933
שראוריאורבך050-620-2131urio@pmo.gov.il02-654-7020/4602-654-7035
יועץ פוליטינוריאלגץ050-531-7742
עידיתשמואליאן054-545-0405
ע"פיוחאירביבו052-468-5671yochair@pmo.gov.il
דובראסיטלמון050-758-2286
סגן שרהרב אליבן דהן050-529-4597EliB@dat.gov.il02-531-110102-531-1308
ראש מטההרב דורוןדנינו054-302-8418
ראש לשכההרצליחזקאל050-622-9499
ע"פרעותקרני052-583-1728Reutk@dat.gov.il
דוברתאידיתדרויאן050-383-3901
סגן שראברהםוורצמן050-620-2286lss@education.gov.il02-560-392502-560-3992
ראש מטהיעקב (קובי)ויצמן052-878-7070
דוברת/ע"פנעמהכהן-יחזקאלי050-628-2051namch24@gmail.com
דבירחודפי050-890-3960
מפלגת הבית היהודי
תפקידשםמשפחהמספר ניידכתובת דוא"למספר בלשכהמספר פקס
מנכ"לניראורבך052-605-1212nir@baityehudi.org.il03-691-3640
גזברבן-ציוןארביב052-605-1914benzion@baityehudi.org.il03-691-3640
מנהלת לשכהאורטלכהן052-605-1433ortal@baityehudi.org.il03-691-3640
מזכיראורישחור052-607-0519urish@baityehudi.org.il03-691-3640
מנהל מוניציפאלי ארצי
אלרואיאסרף052-660-0456elroee@baityehudi.org.il03-691-3640
מנהל מרחב דרוםמיכאלסימן-טוב050-623-8640michael@baityehudi.org.il03-691-3640
מנהל מרחב צפוןשמואל (סמי)לוי052-607-1747samy@baityehudi.org.il03-691-3640