יום רביעי, 1 במאי 2013

שלומית גולדין הלוי נכנסה למשרד זליגר-שומרון


גולדין-הלוי, ששימשה בשנה האחרונה כדוברת תנועת ”נאמני תורה ועבודה“, החלה השבוע לעבוד במשרד יחסי הציבור של אמנון שומרון ואיתן זליגר. ב“נאמני תורה ועבודה“ טרם מצאו דובר חלופי אשר ימלא את מקומה